X
تبلیغات
رایتل

مردم شهر من اینگونه نیستند.
20 فروردین 139514:49

مردم شهر من اینگونه نیستند.

به گونه ای هستند که نمیتوانی توصیفشان کنی.

مردم شهر من اینگونه نیستند.

به گونه ای هستند که اگر توصیفشان کنی از تو دلگیر می شوند.

مردم شهر من اینگونه نیستند.

به گونه ای هستند که میگویند دوستـــــــت دارم ، اما....

به گونه ای هستند که عالم مجازی را بیشتر میپسندند، و دوستت دارم های مجازی را بیشتر باور دارند.

دلم گرفته است ، از دست فدایت شوم هایی که روی تخت جمشید نوشتند.

در این شهر به این بزرگی ،کمتر کسی را پیدا می کنید که هم خود را دوست بدارد و هم دیگران را.

در شهر به این بزرگی ، کمتر کسی را پیدا می کنید که هم خـــــــــدا را دوست بدارد و هم از او اطاعت کند.

آری .مردم شهر من فقط ادعایشان می شود.ادعا می کنند بالاتر از بقیه هستند ...اما نظر و عقیده فکری انها از یک دانش اموز ابتدایی هم پایین تر است.

وبالعکس.آنهایی که میگویند: من نه!دیگران. درکشان بیشتر از آنهاست.

شخص عالی مقام شهر من ، ادعا میکند از نظر فرهــــــــــنگ و تمــــدن برتر است  ؛  ولی رفتگر شهرمن هرروز شهرم را پاکیزه از زباله های این افراد میکند.

آی ای عالی مقام...ای بزرگوار!آدمی   توان منع تو را ندارد، به کارت ادامه بده....کسی هیچ نخواهد گفت.!

ای رفتگر...سرنوشتت را قبول کن ، به راستی که تو مستحق این بازی بودی!

ای همشهری ....زندگی ات را بکن!مشکلات دیگران به تو ربطی ندارد.!

ای آشنا ...حرفهایم را به تمسخر بگیر! حق با توست.چه کسی به حرفهای یک دانش اموز گوش میسپارد؟!

ای رفیق... توهم به حرفهایم اهمیت نده! این ها هم همانند نوشته های قبلی انشا بود.

ای خـــــــــدا! تو به حرفهایم گوش کن...





مردم،
شهر، من، اینگونه، نیستند، مردم شهر من، مردم شهر من اینگونه نیستند، انشای دانش اموزی، واقعیتهای تلخ، دلنوشته
ترسا نظرات (12)